...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސެންޓިގްރޭޑް
ނ.
ފިނިހޫނުމިން ބަލާ ކަށިގަނޑުގައި ދަރަޖަ ބަހައިފައިވާ ގޮތަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިގޮތަށް ބަހައިފައި ހުންނައިރު، ފެންގަނޑުވާ ހިސާބާއި ފެންކެކޭ ހިސާބު ބަހައިފައިވަނީ 001 ދަރަޖައަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ