...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސެންޓު
ނ.
(1) މީރުވަސް ދުއްވުމަށް ފޭރާމުގައި ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި އުނގުޅާ ވަރަށް ހަލުއި ދިޔާ އެއްޗެއް.
(2) ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ފައިސާގެ ލާރިޔަށް ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދިބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ