...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސެއްޅި
ނ.
ތޮށިހަރު ކަޅުމުށި ކުލައިގެ ކުޑަކުޑަ ލޭބޯ ސޫތްޕެއް.
މިއީ ފުންމަފުންމައިގެން ދާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ