...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސެވޫނަރު
ނ.
ގޮވާލުމުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންހިމަދިގުކޮށް ނަރުފަށްތަކެއްހެން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ސޫޖީ ކައްކާށާއި ފޮނިކާއެއްޗެހި ކައްކާއިރު އަޅާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސެވުނަރު . ސޭމިއާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ