...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސެލިއުޓު
ނ.
ސއިފައިންނާއި ގައިޑުންނާއި ސުކައުޓުންފަދަ މީހުން، ޔުނިފޯމުގައި ތިބެ ކުރާ ސަލާމް.
މިސަލާން ކޮށްއުޅެނީ، ކޮނޑާ ހަމަޔަށް ނުވަތަ ބޮލާ ހަމަޔަށް އަތް އުފުލާލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ