...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސެޓު
ނ.
(1) އަދަދުން ވަކި އަދަދަކަށް ސައިޒުން އެކި ސައިޒު ހިމެނޭގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެހި.
މިސާލު:
(ހ) ތެލިސެޓު.
(ށ) ގޮނޑިސެޓު.
(2) ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މުވާޞަލާތު ކުރަން ހުންނަ އާލާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީލިޔުން . ރެންޗުފޮށި . އަލްބަމް . ފޮތިޖެހުން . ގުރާމުސެޓު . ސެޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ