...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސެޓުފިކެޓު
ނ.
(1) ސަނަދު.
(2) ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ފެތޭކަން އެންގުމަށް ދީފައިވާ ލިޔުން.
މިސާލު:
ސަލާމަތީ ސެތްފިކެޓް.
(3) ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން.
މިސާލު:
ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ