...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޭކުވުން
މ.
(1) ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ ގޮތްވުން.
(2) ޙައިރާންވެ ހުއްޓުން އަރާގޮތްވުން.
(3) ގަނޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނޑުވުން . ބޮހޮލާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ