...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޭމުރުޣު
ނ.
ސާމަރާ ދޫނި ކަހަލަ ބޮޑު ދޫންޏެއް.
މިއީ ކުރީގެ ވާހަކަ ތަކުގައި އެ ދޫންޏެއްގެ ވާހަކަ ގެނެސްފައިވާ ޚިޔާލީ ދޫންޏެކެވެ.
މި އުޅޭ ތަނަކީ ކޯހު ގާފުކަމަށް ބުނެވެއެވެ.
މިދޫނީގެ ވާހަކަ ދިވެހި ވާހަކަތަކުގައާއި ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކުގައި އައިސްފައި ވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ