...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޭޓު
ނ.
(1) ސައިހޮޓާ ހޮޓަލާއި ވިޔަފާރިކުރާ ފިހާރަތަކުގައި ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ކޮށިގަނޑުގައި އިންނަމީހާ.
(2) ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތާނގެ ވެރިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ