...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޮހުން
ަ އައްސައިފައިވާ އެއްޗެއް ދޫވެގެން ތިރިޔަށް ޖެހުން.
(2) ތިރިޔަށް އެލުން.
މިސާލު:
އެ ގަމީސް އޮތީ މާބޮޑަށް ސޮހިފައެވެ.
(3) ތިރިޔަށްވެއްޓުން.
މިސާލު:
(ހ) ފަޓްލޫނު ސޮހުން.
(ށ) މުންޑު ސޮހުން.
(4) އެއްލައިފައި ހުންނަ ތެލަނގަ ފަދަ ތަކެތި ވައިމަޑުވެގެން ތިރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސޮހިގެން ދިއުން . ސޮހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ