...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޮއި
ނ.
(1) ތިމާގެ އަމިއްލަ އަތުން ވަކިގޮތަކަށް ލިޔެފައިވާ ތިމާގެ ނަން.
(2) ތިމާގެ ނަން ރަމްޒުކުރުމަށް އަތުން އަޅާ ނިޝާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޒިރީ . ކޮންޓްރެކްޓް . ކޮންޓްރެކްޓްކުރުން . އަތުއަކުރު . އެގްރީމެންޓް . ވަޞިއްޔަތުނާމާ . ވަޞިއްޔަތް . މުޢާހަދާކުރުން . ގަޑިޖެއްސުން . ސަހީ . ސުލްޙަނާމާ . ސޮއިކުރުން . ޗެކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ