...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޮއްސުން
މ.
(1) ކައްސައިލައިގެން ތިރިއަށް އައުން.
(2) ހަލުއިކަމާއެކު ފަހަތަށް އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސޮއްސައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ