...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޮޑާ
ނ.
ޑޮންޑޮން ކަހަލަ ދިޔާބުއިމެއް.
މި ހުންނަނީ ފުޅިއަށް އަޅައި ވައި އަޅައިފައި ފަސްއޮށް ކަހަލަ އޮށަކުން ބަންދުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޫތޮރުފުން . ލޮނުސޮޑާ . ސެކަރީން . ސޮޑާހަކުރު . ސޮޑާއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ