...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯރުފޮތިކޮޅު
ނ.
މުންޑު އަންނައިރު މުންޑު އުނަގަނޑުގައި ހަރުލައްވަން އުނަގަނޑުގައި އައްސާލާ ފޮތިކޮޅެއް.
މި ފޮތިކޮޅު އޮންނާނީ ދެކޮޅަށް ފުޅާކޮށް ހަނިދިގުކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ