...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯބު
ނ.
(1) ގަޑިއާއި މެޝިނުގައި ފުއްކަނޑައިފައި ހުންނަ ފުރޮޅު.
(2) (ޏ،ސ) ފަހާފޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގުން . ހިންގުން . ބިއްލި . އިސްފިރޭނުސޯބު . ވަކިގަނޑު . މައި . މައިސޯބު . މައިސޯބު އެނބުރޭ ގޮތަށޭ ކުދިސޯބު އެނބުރޭނީ . ފާލު . ފުއް . ފުއްކަނޑާމެޝިން . ތެޔޮހާނާގެރި . ތެޔޮހާނާސޯބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ