...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯޅަ
ނ.
(1) އެއްދިހަ ހައެއް.
(2) 61.
(3) ފަނަރައާއި ސަތާރައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިއަނާ . ބައިސޫތު . ޅަދަރަ . ކަޅުފޮއި . ކާށިފަތި . އަނދިރިއަނދިރީން . އަނާ . އަޑުބާ . އެއްތެޔޮމަޅި . އޮށްވަޅުގޮނޑި . ވިހާ . މަހަރުމަޑޫ . ފަނަރަ . ފަދަމް . ފޯލިއެޅުން . ގެވަޅު . ޏ . ސަތާރަ . ސިއްލަވާރު . ސޯޅަކެޅަ . ސޯޅައަނދިރި . ސޯޅަމީހުންކުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ