...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯޅިޔާ
ނ.
އޮޅުދޫކަރައިގެ މުސްލިމުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިފޮށާ . ސުންޑަލި . ސޯޅިޔާމާލޫދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ