...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯޅިޔާހުނި
ނ.
(1) ސުންޑެލި.
(2) ކާށި ހުންޏަށް ފިޔަޔާއި ރޯ މިރުހާއި، ލުނބޯހުތާއި، ލޮނާއި ރީނދުލާއި މިތަކެތި ރަހަލާވަރަށް ލައި އެއްކޮށް ތަވައެއް ނުވަތަ ތެއްޔެއްގައި ދަވައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ހުންޏެއް.
ދަވާނީ ހުނިހިކިލާވަރަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސުންޑަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ