...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯޅިޔާމާލޫދު
ނ.
ސޯޅިޔާއިން މާލޭގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެބައި މީހުން ކިޔުއްވައި އުޅުނު މައުލޫދެއް.
މި މައުލޫދު ކިޔައި އުޅުނީ ރަޖަބުމަހު 72 ވިލޭރޭ ގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ