...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯފާ
ނ.
(1) ގޮދަޑި ޖަހައިފައި ހުންނަ ދިގު ގޮނޑިއެއް.
މީގައި ލެނގޭ ތަނާއި ދެކޮޅުގެ ދެއަތްގަނޑު ހުރެއެވެ.
މިއީ އެނދަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮނޑިއެކެވެ.
(2) ސޯފާގޮނޑި.
(3) ސޯފާއެނދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދާންކޮޅު . ސޯފާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ