...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯފާއެނދު
ނ.
ބޯލާކޮޅަށް ކުޑަކޮށް އުސްކޮށް ހުންނަ އެނދެއް.
މީގައި ހުންނަނީ އެއްތެޔޮ ފުރައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސޯފާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ