...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯފާގޮނޑި
ނ.
އެއްކޮޅު ނުވަތަ ދެކޮޅު އުފުލައިފައި އިށީނދެވޭ ގޮތަށާއި އޮށޯވެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ގޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސޯފާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ