...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯސް
ނ.
ރަހަމީރުކުރަން ކާއެއްޗެއްސަށް އަޅަން ހަދައިފައި ހުންނަ އޮލަ އެއްޗެއް.
މި އެކި އެއްޗިހިން ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
ޓޮމާޓޯ ސޯސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ