...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯޓު
ނ.
(1) އަންނަ ފަށަށް ނާޑުވާ ލައްވައިގެން ނުވަތަ ރަބަރު ލައްވައިގެން ހަރުވާޅު ބުރިގޮތަށް ފަހައިފައި ހުންނަ ފޭރާމެއް.
(2) ކަރަންޓަށް ދެނަރު ނުވަތަ ކަރަންޓު ނަރަކާ އެހެން އެއްޗަކާޖެހިގެން އަލިފާން ކެނޑޭ ކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރިހަރަވަޅި . ކުޑަހަރުވާޅު . ފައިކުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ