...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯޓުވުން
މ.
ކަރަންޓުގެ ދެނަރެއް ޖެހިގެން ނުވަތަ ކަރަންޓުހުރި އެއްޗެއްގެ ހޭހާއި ނިއުޓުރޯލް ނުވަތަ ޕޮޒިޓިވާއި ނެގެޓިވު ޖެހިގެން އަލިފާން ކެނޑޫން ނުވަތަ ދާފަރާ ވިރިގެން ދެނަރު ތަތްލެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ