...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޯޝިއަލިޒަމް
ނ.
91 ވަނަ ގަރުނުގައި އުފެދިގެން އަި ސިޔާސީ ފަލްސަފާއެއް.
މި ފަލްސަފާގައި ޤައުމީ ހުރިހައި މުއްސަނދިކަމަކީ ޤައުމުގެ އެންމެންނަށް ބެހެންޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ.
އަދި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ ބަޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސޯޝިއަލިސްޓް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ