...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑަނގަޑަނގަ
ނ.
(1) ލަކުޑިތަކެއް ނުވަތަ ފަލަ ދަރުތަކެއް އެއްފަހަރާ ތަނަކަށް އެޅިގެން ދާއިރު އިވޭއަޑު.
(2) ގެއެއްފަދަ ތަނެއް ވެއްޓިގެން ދާއިރު އިވޭއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑަނގަޑަނގަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ