...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑަން
ނ.
ބަރުއެއްޗެއް ކުއްލިއަކަށް ވެއްޓުމުން އިވޭއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަބިން . ނިޔަފަތިކަނޑާދަތި . ރާޅުހެދުން . ބަނޑި . ބަނޑިބަނޑި . ބަނޑިވުން . ބިލެތް ކަނޑާހަރު . ބޯކެނޑި . ކުރުދޮށި . ކުޑައޮނު . އަށްޑަމުތެލި . އަރިކަރު . އިލޮޅި . މަސްގޮނޑި . މާރަގަނޑަ . މުޑަނު . މޯރަން . ފަޓުލޫނުފޮތި . ފިށިއުނދުން . ފިށިދުން . ފުށުއުނދުން . ފުށްޑުން . ފުއްކަށި . ފުއްކަނޑާމެޝިން . ފޮއި . ދަނޑިބުރި . ދަނޑުވަޅިޖެހުން . ދުވަސް . ގަނޑުކަނޑާފޮތް . ގުޑިބަން . ޏަމްޏަމު . ސަހީދުގަނޑު . ޖިޕު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ