...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑަބިޔާ
ނ.
އެއްޗެހި އެޅުމަށް ޖަސްތުން ހަތަރެސްކަނަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިސާލު:
(ހ) ބިސްކޯދު ޑަބިޔާ.
(ށ) ކަރާސީނު ތެޔޮ ޑަބިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނގަރަނގަ . ބޮޑުބިސްކޯދު . އުނދުންކޮށި . ވައްޑި . ފަތިގަނޑުޖެހުން . ލޮޓާ . ޑަބިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ