...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑަބުކުރުން
މ.
(1) ބައިސްކޯފު ފިލްމަށާއި ޓީ.ވީ.
އާއި ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމަށް އަޞްލު އަޑުގެ މައްޗަށް އެހެން އަޑެއް އެޅުން.
(2) ބައިސްކޯފު ފިލްމަކަށް ނުވަތަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމަކަށް އެފިލްމެއް ނުވަތަ އެ ޕްރޮގާމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަސްނޫން އެހެން ބަހަކުން އަޑުއެޅުން.
މިސާލު:
އެ އިނގިރޭސި ފިލްމު އޮތީ އިނގިރޭސިބަހުން ޑަބުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ