...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑަކުތަރުގެ
ނ.
(1) އިހުގައި ހޮސްޕިޓަަލަށް ކިޔާ އުޅުނު ނަން.
(2) ޑަކްޓަރަކު އެތަނެއްގައި ހުރެގެން ބޭސްފަރުވާދޭ ތަން.
(3) ހޮސްޕިޓަލު (4) އަސްފަތާލު.
(5) ހަސްފަތާލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑަކުޓަރުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ