...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑަކުޓަރު
ނ.
(1) ބޭސްވެރިކަމުގެ ވަކި ފެންވަރެއްގެ ފާސްނަގާފައިވާ މީހާ.
(2) Pީ އެޗް ޑީގެ ފާސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހާ.
(3) ޝަރަފުވެރި ލަގަބެއްގެ ގޮތުން ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ލިބިފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަޅާޑަކުޓަރު . ޑަކުތަރު . ޑޮކްޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ