...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑައިނަމޯ
ނ.
(1) ބައިސްކަލުގައި ދިއްލޭގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބައްތިއެއް.
މި ހުންނަނީ، ފަހަތަށް ހިމަކޮށް މޫނުމަތި ވަށްކޮށެވެ.
(2) ސައިކަލާއި ކާރުލޮރީފަދަ އެއްޗެހީގައި ކުރިއަށް އަލި ފޮނުވަން ހުންނަ ބައްތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ