...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑައިނު
ނ.
(1) ބޭކާރު އަނގަތަޅުވާ މުސްކުޅި އަންހެނާ.
(2) ދެބަ ކުޓުވަން އެތަން މިތަނަށް ހިނގާ އަންހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިހުސްވުން . ވައިނުބައިވުން . މަލަކޫތީޢާލަމް . ތަންހަރުކުރުން . ގޯއްޖަށް ލުން . ސާބިތު . ޓުކުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ