...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑަގަނާ
ނ.
(1) ހޮޅިބުރިއާއި ބޮތްކާއި ބައްތިޔާއި ބިގަރުފަދަ އެއްޗެހީގެ އަލި ތިރިޔަށް ފަތުރައިލުމަށްޓަކައި މަތީގައި ހަރުކުރާ އެއްޗެއް.
(2) ދުންބޯއިރު ސިލުނބުގައި އަލިފާން ގަދަވިޔަ ނުދިނުމަށް ސިލުނބުގައި ޖަހާމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ