...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑަޑަން
ނ.
ބަޑިތަކެއް ތަޅައިގަތުން ފަދަ ނުވަތަ އަޑުގަދަވާ ކަހަލަ އެއްޗެހި ތަކެއް ވެއްޓުން ފަދަ ކަމަކުން އިވޭ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ