...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިނގާ
ނ.
ކުޅިކުޅީ ގައްޔާއި މޫދާއި ކަނޑުގައި އުޅޭ ތޮށިލީ ސޫތްޕެއް.
މީގެ ބައެއް ވައްތަރު، އިންސާނުން ކާން ބޭނުން ކުރެއެވެ.
މި ވައްތަރުވާނީ ޅަ އިއްސާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނިގޮނޑި . ތައްލިހި . ތޮއްކުޑިމަހަ . ތޮއްކެޑި . ތޮއްކޮޑިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ