...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިންޑިންކޮވެލި
ނ.
ކޮވެލީގެ އަންހެން ދޫނި.
މިކޮވެލީގައި ފަތްތައް ހުންނާނީ، ހުދާއި ކަޅުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސީނުކުކުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ