...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިރެކްޓަރު
ނ.
(1) އިދާރީ ގޮތުން ބައިކުރެވިފައިވާ ބައިތަކުން ކުރެ ބައެއްގެ ވެރިޔާ.
(2) ފިލްމާއި ތަމްސީލުގައި ހަދަންވީގޮތް ކިޔައިދޭ މީހާ.
(3) ވިޔަފާރީގެ ބޮޑު ބަޔަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ