...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިކުޝަނަރީ
ނ.
މޮށެ އުޅޭ ބަހެއްގެ އަކުރުތަކުގެ ތަރުތީބުން ބަސްއަތުރައި އެބަސްބަހުގެ މާނަ ލިޔެވިފައިވާ ބަސްފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑިކުޝްނަރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ