...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިއުޓީ
ނ.
(1) ދަންފަޅި ބަހައިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތް.
(2) ދަންފަޅި ބަހައިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގާ ހޭދަކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި.
(3) އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ބޭރު ކުރާ މުދަލުން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ޤަވާއިދެއްގެ މަތިން ސަރުކާރަށް ނެގޭބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޙްޞޫލު . ދަމުރޭ . ޓެކުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ