...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިވިޒަން
ނ.
(1) ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ މަޙަކުމާއެއް ބަހައިލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް.
(2) ސިފައިންގެ ތިންބުރިގޭޑް ނުވަތަ ހަތަރު ބުރިގޭޑުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބައެއް.
މިބައިގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހުންނާނީ މޭޖަރު ޖަނަރަލެކެވެ.
(3) ކުޅިވަރުގެ މުބާރާތެއް ޓީމުތައް ފެންވަރުން ބެހިފައިވާ ބައިތަކުން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑިވިޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ