...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިވިޝަން
ނ.
(1) ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ މަޙުކަމާއެއް.
ބަހައިފައިވާ ބައިތަކުން ބައެއް.
(2) ސިފައިން ބަހައިފައިވާ ބައިތަކުން ބައެއް.
(3) ޑިވިޒަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑިވިޜަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ