...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިގު
ނ.
ތާސްބައިން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މި ކުޅިވަރު ކުޅޭގޮތަކީ، ވަކި ހަމައެއްގެ މަތިން ތިންގަނޑު ތިންގަނޑުން ދެ އަތްބައި ހަމަކުރުމަށްފަހު، ހަތަރުގަނޑުން ތިންވަނަ އަތްބައި ހަމަކޮށް އިތުރަށް އޮންނަގަނޑު ބަންޑުން ޖަހާނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަބިން . ރާޅުހެދުން . ބަނޑި . ބަނޑިބަނޑި . ބަނޑިވުން . ތާސްބައި . ޏަމްޏަމު . ޑިގިރީ . ޑިގުކިޔުން . ޑިގުކުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ