...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިގުރީ
(1ނ.) ކޮލެޖަކުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ލިބޭ ފާސް.
(2) ކޮލެޖަކުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން މީހަކަށް ދޭ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ފާސް.
(3) ފިނިހޫނުމިން ބަލާ މިންގަނޑު ބައިކޮށްފައިވާ ބައިތަކުން ބައެއް.
(4) ވަށް ރޮނގެއް 063 ބަޔަށް ބައިކޮށްފައިވާއިރު އެއިން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑިގިރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ