...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑިގުކިޔުން
މ.
ޑިގު ކުޅޭއިރު އަތްބައި ހަމަވީމާ "ޑިގު" މިހެން ކިޔައި އިތުރަށް އޮންނަގަނޑު ބަންޑުން ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ