...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑެމަރޭޖު
ނ.
ބޯޓަކުން ބާލާމުދާ ކަސްޓަމުގެ ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ނުގެންގޮސް ވަކި މުއްދަތެއް ފާއިތުވުމުން އިތުރަށް ހުންނަ ދުވަސް ތަކަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ