...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑެސްކު
ނ.
އިސްކޫލް މަދަރުސާގައި ލިޔެކިޔުމުގައި މޭޒެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މި ހުންނަނީ މަގަތަށް ތިރިކޮށް ބިތްދޮށުގެ ބައެއް ހަމަކޮށެވެ.
މި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހަދާފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ