...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޑޭޒީ
ނ.
އެއްބަރިޔަށް ހުންނަ ފިޔަތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ ތަނޑި ދިގު ރީނދޫ ކުލައިގެ މަލެއް އަޅާ ގަހެއް.
މިއީ އާދައިގެ ކުޑަ ގަހެކެވެ.
މީގެ އެތައް ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
ތަފާތު ކުލަތައްވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑޭޒީމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ